Back To Gallery: Galerija
Atypus piceus (Sulzer, 1776)
<em>Atypus piceus</em> (Sulzer, 1776)
Atypus piceus (Sulzer, 1776) Gallery: Galerija Description:

Familija : Atypidae
Veličina: ženka do 16mm, mužjak do 12 mm
Tip mreže: podzemna cevasta mreža, nalik na tunel, sa kratkim prstastim dodatkom na površini kamufliran vegetacijom
Stanište: suve livade, stepe, stenovite padine
Rasprostranjenje: Evropa do Moldavije i Irana

Potpuno crn ili tamno braon bez ikakvih šara na sebi, ovaj primitivni pauk prepoznaje se po veoma dugačkim i jakim helicerama, postavljenim skoro paralelno, kao dve sekire. Glava mu je pljosnata, sa 8 očiju koje su rasporedjene u dve grupe. Zadnje paučinaste bradavice su veoma dugačke i liče na dodatni par nogu. Nije ga lako pronaći jer skoro ceo život provodi u zemlji u svojoj svilenoj cevčici. Iznad zemlje, od paučine pravi neobičnu lovnu mrežu koja liči na prst rukavice i u njoj čeka neoprezne insekte. Sve sto sleti ili greškom stane na mrežu, biće uhvaćeno, provučeno kroz nju i odneseno unutar kućice. Za razliku od većine drugih vrsta, ovim paukovima treba 4 godine da postanu odrasli i ženke mogu da žive do 8 godina.

Views: 449 Loves: 4 Tag Count: 0
Additional Info File Size: 57.82 KB Dimensions: 650x488