Back To Gallery: Galerija
Atypus piceus (Sulzer, 1776)
<em>Atypus piceus</em> (Sulzer, 1776)
Atypus piceus (Sulzer, 1776) Gallery: Galerija Description:

Familija : Atypidae
Veli?ina: enka do 16mm, mujak do 12 mm
Tip mree: podzemna cevasta mrea, nalik na tunel, sa kratkim prstastim dodatkom na površini kamufliran vegetacijom
Stanište: suve livade, stepe, stenovite padine
Rasprostranjenje: Evropa do Moldavije i Irana

Potpuno crn ili tamno braon bez ikakvih šara na sebi, ovaj primitivni pauk prepoznaje se po veoma duga?kim i jakim helicerama, postavljenim skoro paralelno, kao dve sekire. Glava mu je pljosnata, sa 8 o?iju koje su rasporedjene u dve grupe. Zadnje pau?inaste bradavice su veoma duga?ke i li?e na dodatni par nogu. Nije ga lako prona?i jer skoro ceo ivot provodi u zemlji u svojoj svilenoj cev?ici. Iznad zemlje, od pau?ine pravi neobi?nu lovnu mreu koja li?i na prst rukavice i u njoj ?eka neoprezne insekte. Sve sto sleti ili greškom stane na mreu, bi?e uhva?eno, provu?eno kroz nju i odneseno unutar ku?ice. Za razliku od ve?ine drugih vrsta, ovim paukovima treba 4 godine da postanu odrasli i enke mogu da ive do 8 godina.

Views: 3841 Loves: 8 Tag Count: 0
Additional Info File Size: 57.82 KB Dimensions: 650x488