Back To Gallery: Galerija
Araneus quadratus Clerck, 1758
<em>Araneus quadratus</em> Clerck, 1758
Araneus quadratus Clerck, 1758 Gallery: Galerija Description:

Familija : Araneidae
Veli?ina: enak oko 20mm, mujak oko 11mm
Tip mree: uspravna kruna mrea sa skloništem pored
Stanište: livade, suva otvorena staništa
Rasprostranjenje: Palearktik

Ova zanimljiva vrsta moe se na?i u niskoj vegetaciji gde pravi vertikalnu krunu mreu, ali se obi?no pre uo?i u skloništu pored mree. Tu strpljivo ?eka signale plena. Skloniste pravi na gran?icama bunja ili u njegovom liš?u. Uglavnom se hrani insektima koji ska?u, kao što su skakavci i zrikavci. enka ima veoma izrazajan okrugao stomak, koji moe biti, zelene, crvene ili braon boje, sa 4 velike karakteristi?ne ta?ke i nekoliko malih. Noge su relativno kratke, svetlo braon i sa tamnim prstenovima. Mujak je istog izgleda, samo mnogo manji.

Views: 3540 Loves: 4 Tag Count: 0
Additional Info File Size: 79.52 KB Dimensions: 650x460