Back To Gallery: Galerija
Oxyopes lineatus Latreille, 1806
<em>Oxyopes lineatus</em> Latreille, 1806
Oxyopes lineatus Latreille, 1806 Gallery: Galerija Description:

Familija : Oxyopidae
Veli?ina: enka oko 10mm, mujak oko 7mm
Tip mree: ne pravi mreu, lovi iz zasede
Stanište: livade, stepe, rub šume
Rasprostranjenje: Palearktik

Ris-pauk, veoma neobi?nog bodljikavog izgleda, prepoznatljiv je dnevni lovac. Ne pravi mreu i oslanja se na izuzetno dobar vid da proceni pravi trenutak napada iz zasede. Uvek je dobro kamufliran u vegetaciji, pa ga je teško primetiti. Braon-zelena boja tela mu olakšava kamuflau. Abdomen je karakteristi?no zašiljen i na njemu se nalazi šara koja se protee celom duinom tela, sve do prednje ivice glave. Noge su relativno duge, uto-zelene , sa veoma duga?kim bodljama. Svadbeni ples je takodje karakteristi?an. enke su veoma odane majke i neodvajaju se od vre?ice sa jajima, prestaju da love i na kraju uginu.

Views: 3374 Loves: 2 Tag Count: 0
Additional Info File Size: 81.48 KB Dimensions: 650x488