Back To Gallery: Galerija
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
<em>Mangora acalypha</em> (Walckenaer, 1802)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Gallery: Galerija Description:

Familija : Araneidae
Veli?ina: enka oko 6mm, mujak oko 3mm
Tip mree: uspravna kruna mrea
Stanište: livade, stepe, rub šume
Rasprostranjenje: Palearktik

Veoma lako se moe prepoznati, po jedinstvenoj šari na abdomenu, koja podse?a na trozubac. Osnovna boja mu je svetlo-braon, dok se na stomaku mogu primetiti uta i ponekad zelena polja. Noge su takodje svetlo braon, sa crnim prstenovima i bodljikave. Stanovnik je livada i stepa, mada se moe na?i i na rubovima šuma, gde gradi malu, uspravnu okruglu mreu. Nema sklonište, nego svoj plen vreba na mrei, sede?i u samom njenom centru. Ako se uznemiri, brzo se uzvere uz vlat trave ili padne na zemlju pomo?u sigurnosne niti. Smatra se jednim veoma vrednim paukom, jer svako jutro sa istim entuzijazmom, ponovo gradi svoju mreu.

Views: 3528 Loves: 2 Tag Count: 0
Additional Info File Size: 37.39 KB Dimensions: 650x439