Back To Gallery: Galerija
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
<em>Mangora acalypha</em> (Walckenaer, 1802)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Gallery: Galerija Description:

Familija : Araneidae
Veličina: ženka oko 6mm, mužjak oko 3mm
Tip mreže: uspravna kružna mreža
Stanište: livade, stepe, rub šume
Rasprostranjenje: Palearktik

Veoma lako se može prepoznati, po jedinstvenoj šari na abdomenu, koja podseća na trozubac. Osnovna boja mu je svetlo-braon, dok se na stomaku mogu primetiti žuta i ponekad zelena polja. Noge su takodje svetlo braon, sa crnim prstenovima i bodljikave. Stanovnik je livada i stepa, mada se može naći i na rubovima šuma, gde gradi malu, uspravnu okruglu mrežu. Nema sklonište, nego svoj plen vreba na mreži, sedeći u samom njenom centru. Ako se uznemiri, brzo se uzvere uz vlat trave ili padne na zemlju pomoću sigurnosne niti. Smatra se jednim veoma vrednim paukom, jer svako jutro sa istim entuzijazmom, ponovo gradi svoju mrežu.

Views: 441 Loves: 0 Tag Count: 0
Additional Info File Size: 37.39 KB Dimensions: 650x439