Back To Gallery: Galerija
Scytodes thoracica (Latreille, 1802)
<em>Scytodes thoracica</em> (Latreille, 1802)
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Gallery: Galerija Description:

Familija : Scytodidae
Veli?ina: enka oko 6mm, mujak oko 4mm
Tip mree: ne pravi mreu, aktivno lovi
Stanište: kamenite i stenovite podloge, ku?e i stanovi
Rasprostranjenje: Holarktic i ostrva Pacifika

Jedna prava no?na lutalica, veoma posebna u svetu paukova. Svetlo braon boje, veoma tankim i dugim nogama, sa karakteristi?nom crnom šarom na sebi. Lako je prepoznatljiv. Ima nadimak pauk-pljuva?, jer pljune svoj plen lepljivom i otrovnom pau?inom. Glava mu je neobi?no velika jer se u njoj nalaze dve velike pau?inaste lezde povezane su sa otrovnim lezdama, tako da moe da napravi ovu opasnu mešavinu. Kada markira plen, obi?no je to neki moljac, prikrade se i pljune mlaz u cik-cak. U isto vreme, plen je zalepljen za podlogu i otrovan. U prirodi se naj?eš?e moe na?i ispod kamenja ili u pe?inama, ali je i ?est stanovnik naših stanova kao veoma koristan predator ku?nih moljaca.

Views: 3236 Loves: 4 Tag Count: 0
Additional Info File Size: 93.34 KB Dimensions: 650x488