Radionice

Zakotrljaj kockicu i nacrtaj pauka!!!

radionica1

Dinamična igra u kojoj upoznajemo gradju pauka!!
Minimalan broj igrača je 3.
Dužina trajanja oko 15min.

Dragi igrači,

Da se prvo podsetimo kako je gradjen pauk. Telo pauka je podeljeno na 2 regiona, jedan je glaveno-grudni region, a drugi je abdomen tj stomak. Na sredini glaveno-grudnog regiona nalaze se helicere-zubi (možete ih crtati kao dva mala kružića), a bočno od njih pomoćne ručice pedipalpi (obratite pažnju na crtež). I, ostale su nam noge, kojih pauk ima 8.

Svako od vas bi trebalo da ima svoj primerak igre i kockicu. Sa svakim bacanjem kockice crtate jedan deo pauka. Pratite uputstva koja stoje sa leve strane papira kako bi znali koji broj predstavlja koji deo pauka. Na desnoj strani imate 4 niti, tako da je cilj da se nacrtaju 4 kompletna pauka. Pobednik je onaj ko uspe to prvi da ostvari.

Kockicu bacate jedan po jedan, kao kad igrate „ne ljuti se čoveče“. Na početku igre onaj ko baci najveći broj prvi igra. Ostali igrači se redjaju u pravcu kretanja kazaljke na satu. Ako dobijete broj, a taj deo pauka već imate nacrtan na sve četiri niti, onda preskačete bacanje i baca sledeći po redu.

Srećno

Vesti naslovna

 Dan paukova

Manifestacija „Dan paukova“ je osmišljena da popularizuje biodiverzitet Srbije kroz manje omiljene grupe organizama kao što su paukovi. Centralni dogadjaj je planiran za 16.11.2019., u periodu od 12 do 15h.
Dan paukova 2019 najava

 

 

 

 

Potraži na sajtu

Pojmovnik

 • Adult +

  Odrastao pauk, seksualno zrela jedinka   Read More
 • Ballooning +

  Jedrenje na vetru, način migracije tj. seobe paukova. To se obično dešava u odredjenom razvojnom periodu i pod odredjenim vremenskim Read More
 • Cefalotoraks +

  Glaveno-grudni region (PROZOMA) Read More
 • Egzoskelet +

  Spoljašnji čvrsti omotač koji služi kao potpora i mesto vezivanja mišića. Kutikula kod paukova ima ulogu egzoskeleta. Read More
 • Ekstremiteti +

  Udovi (npr. ruke, noge) Krajnji delovi tela Read More
 • Feromoni +

  Signalne supstance koje produkuju i sekretuju različite žlezde. Uglavnom su seksualnog karaktera i imaju važnu ulogu u pronalaženju partnera i Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Dodatne informacije

Paukovi i čovek

 • Kultura
 • Verovanja
 • Strah

Hvatač snova     dreamcatcher

Hvatač snova potiče iz kulture Američkih indijanaca pod imenom Ojibwe (Chippewa), koji su kasnije usvojila i neka druga plemena kroz mešane brakove ili trgovinu.

Read More

167938 257x352 ornate spider in web

U nekih kulturama paukovi se smatraju svetim životinjama i predstavljaju simbol moći, rasta, večnosti, mudrosti.

Read More

Arahnofobija spider web clipart png cute green spider

Povezanost čoveka sa paukovima ogleda se i u postojanju specifične zoofobije koja se naziva arahnofobija i predstavlja jedan, često iracionalan, strah od paukova i drugih paukolikih životinja.

Read More