Back To Gallery: Galerija
Evarcha arcuata (Clerck, 1758)
<em>Evarcha arcuata</em> (Clerck, 1758)
Evarcha arcuata (Clerck, 1758) Gallery: Galerija Description:

Familija : Salticidae
Veli?ina: oba pola oko 7mm
Tip mree: ne pravi mreu
Stanište: livade, pašnjaci, stepolike livade
Rasprostranjenje: Palearktik

Ovo dlakavo stvorenje sa velikim o?ima veoma je ?esto na livadama i pašnjacima. Kao i drugi paukovi-skaka?i ne pravi mreu, nego iz zasede napada plen. Svilu jedino koristi za pravljenje privremenih skloništa, kokona ili sigurnosnih niti. Njihove velike o?i daju im odli?an vid, tako da mogu da primete plen na razdaljini od oko 30 – 40 cm., što je izuzetno mnogo ako se ima u vidu da njihova veli?ina ne prelazi 1cm. Kod ove vrste, mujak i enka se razlikuju po boji. enka je siva, ili sivo-braon i na stomaku ima dijagonalne crne linije, dok je mujak potpuno crn, bez šara. Na licu oboje imaju tanke bele dlake, pa izgleda kao da nose neku vrstu karnevalske maske. Maska je izraajnija kod mujaka. Kao i drugi paukovi-skaka?i, i ova vrsta za vreme parenja izvodi interesantan ljubavni ples.

Views: 3299 Loves: 3 Tag Count: 0
Additional Info File Size: 76.62 KB Dimensions: 650x464