Feromoni

Signalne supstance koje produkuju i sekretuju različite žlezde. Uglavnom su seksualnog karaktera i imaju važnu ulogu u pronalaženju partnera i samom činu parenja. Pretpostavlja se da su karakteristični za vrstu.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries