Mreza

Kako pauk pravi svoju mrežu?

018 wasp spider mreza

Kada pričamo o paukovim mrežama, obično nam je u glavi slika uspravne, kružne mreže koju pravi pauk krstaš ili pauk osaš (na slici gore). Da vidimo kako ona nastaje......

Kada odabere grančicu na kojoj će da počne da pravi mrežu, pauk se postavi na samu njenu ivicu i počne da ispušta dugačku lepljivu nit. Vetar nosi tu nit na drugu stranu i ona postaje sve duža. U jednom trenutku, ta nit se zalepi za drugu grančicu i tako nastaje mali most. Sada pauk preko tog mosta prelazi još nekoliko puta da bi zalepio još više niti paučine i učvrstio most. Kad je most gotov, sa njega pušta jednu labavu nit da slobodno pada. Kada je dovoljno pala, pauk se spušta na sredinu te niti i vezuje je drugim koncem za podlogu. Tako se formirao oblik slova Y. To je osnova za postavljanje rama i širenje radijalnih niti, odnosno zraka mreže.

Kada postavi sve zrake, počinje da plete spiralne niti od centra ka krajevima mreže. Prvo napravi gust čvor u samom centru od nelepljivih niti na kojem će se odmarati i čekati plen. Posle toga kreće da popunjava prostor izmedju zrakova i to lepljivim nitima.

Kružna mreža nije jedini tip mreže koju paukovi prave. Postoje nepravilne, trouglaste, tubularne mreže ili u obliku baldehina. Medjutim, ne prave svi paukovi mreže. Ima vrsta koje svoj plen love iz zasede, dobro kamuflirani na nekom cvetu ili grančici.