Radionice

Zakotrljaj kockicu i nacrtaj pauka!!!

radionica1

Dinamična igra u kojoj upoznajemo gradju pauka!!
Minimalan broj igrača je 3.
Dužina trajanja oko 15min.

Dragi igrači,

Da se prvo podsetimo kako je gradjen pauk. Telo pauka je podeljeno na 2 regiona, jedan je glaveno-grudni region, a drugi je abdomen tj stomak. Na sredini glaveno-grudnog regiona nalaze se helicere-zubi (možete ih crtati kao dva mala kružića), a bočno od njih pomoćne ručice pedipalpi (obratite pažnju na crtež). I, ostale su nam noge, kojih pauk ima 8.

Svako od vas bi trebalo da ima svoj primerak igre i kockicu. Sa svakim bacanjem kockice crtate jedan deo pauka. Pratite uputstva koja stoje sa leve strane papira kako bi znali koji broj predstavlja koji deo pauka. Na desnoj strani imate 4 niti, tako da je cilj da se nacrtaju 4 kompletna pauka. Pobednik je onaj ko uspe to prvi da ostvari.

Kockicu bacate jedan po jedan, kao kad igrate „ne ljuti se čoveče“. Na početku igre onaj ko baci najveći broj prvi igra. Ostali igrači se redjaju u pravcu kretanja kazaljke na satu. Ako dobijete broj, a taj deo pauka već imate nacrtan na sve četiri niti, onda preskačete bacanje i baca sledeći po redu.

Srećno